Meny

Vanliga frågor och svar:

 

Vad ingår när jag hyr en hoppborg?
Det som kommer med utöver själva hoppborgen är 2 st kraftiga jordskuvar för gräsförankring, 1 fläkt med jordfelsbrytare samt 2 st 5-meters spännremmar för förankring.

Hur drivs en hoppborg?
Fläkten måste vara igång hela tiden, det behövs ett vanligt 230V-uttag med minst 10A-säkring. Vid 2-3 borgar kopplade på samma uttag krävs minst 16A.

Kan jag använda hoppborgen innomhus?
Absolut! Vi hyr ut hoppborgar året runt, och ett barnkalas med hoppborg i en idrottshall kan bara bli succé!

Kan jag använda hoppborgen om det regnar?
Ja! Men var noga med att fläkten och eventuella förgreningsuttag inte kan komma i kontakt med regnet. Som extra säkerhet har vi instalerat jordfelsbrytare på våra fläktar. Själva hoppborgen tar inte skada av lite regn.

Får en hoppborg plats i en vanlig bil?
Vissa av våra modeller kan få plats i bil men kärra är att föredra!


Måste barn som hoppar i borgen övervakas av någon vuxen?
Ja.

Hur många får hoppa samtidigt?
Det är en bedömningsfråga. Vi rekommenderar att barn i samma åldrar hoppar ihop.
Mindre barn = ca. 6-10 st
Tonåringar/vuxna = ca. 2-4 st

Försäkring och Ansvar?

Ni som hyresman ansvarar för hyrborgen under hela hyrtiden. Våra hyresobjekt är försäkrade mot tekniska fel. Vid skador som uppstått av felaktig / ovarsam hantering eller väder ansvarar ni som hyresman för! All lek sker på egen risk!